Primera jornada del cicle "Construïm les sobiranies". Sobirania Popular.
Actualment hi ha un allunyament cada vegada més gran dels centres de decisió de les persones a qui van dirigides les actuacions polítiques i socials. Els centres de decisió reals –les instàncies econòmiques– es troben fora de l’àmbit polític i el condicionen per tal que aquest darrer només compleixi les seves atribucions formals i utilitzi els aparells de l’estat per garantir­-ne i afavorir­-ne els interessos.

Des de la CUP creiem que la democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem. Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més pròximes a la societat, tenen una gran oportunitat i, sobretot, responsabilitat en aquest sentit. Els ajuntaments han de ser els ens des d’on es construeixi la radicalitat democràtica anul·lada avui dia. Cal retornar la política a la gent. El nostre objectiu final és arribar al poder popular. El poder popular és l’exercici ple de la sobirania per part del poble en l’àmbit polític, econòmic, social, cultural, ambiental, internacional, i en tot àmbit del desenvolupament de la societat, a través de les seves diverses formes d’organització.
El poder popular es fonamenta en el principi de sobirania, que correspon a l’exercici i desenvolupament de la consciència política i l’organització del poble. L’organització i participació del poble es regeix en aquest poder popular pels principis i valors de la democràcia participativa i protagònica, l’interès col∙lectiu, la justícia, la igualtat social i de gènere, la diversitat cultural, la cooperació, la honestedat, la transparència o la responsabilitat, entre d’altres. El poder popular correspon a la màxima expressió de democràcia directa, on les persones de les classes populars tenen la totalitat del poder respecte a les decisions quotidianes del seu entorn.

La sobirania popular és doncs, aquella que ens permetrà el desenvolupament pràctic de totes les sobiranies que com a CUP plantegem en tant que en el seu conjunt representen l’alternativa de ciutat i societat que volem.

Per tal de posar les bases d’un nou municipi i un nou municipalisme cal reflexionar, generar i articular nous mecanismes de participació política i social que facin d’aquest nou model un model de participació directa i protagonista on les persones siguin cridades a ser subjectes actius en el sí de la seva comunitat. Hem de fer realitat la radicalitat democràtica, com deia Joan Fuster, “Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”.

La primera matinal de les jornades Construïm les sobiranies la dedicarem a la sobirania popular. A partir de l’experiència de Judit Font, Quim Brugué i Erika Zárate, debatrem, farem propostes i, en definitiva, transformarem. L’objectiu d’aquesta jornada va molt més enllà de l’intercanvi d’experiències; pretén reflexionar sobre les propostes participatives que es poden desplegar des de les institucions, els límits d’aquestes i com sobrepassar-los, i tot això traslladar-ho a propostes concretes que puguin ser aplicables en els propers mesos i/o anys a la nostra ciutat.

Judit Font Redolad és sociòloga. Ha treballat en projectes comunitaris relacionats amb migracions, joves i polítiques d’ocupació a Barcelona, Salt i Girona. Ha combinat l’activitat professional amb la recerca, la docència, l’activisme i l’associacionisme. Ha fet recerca sobre marginalitat urbana, joves i els discursos de l’exclusió. És professora associada a la UdG en intervenció comunitària i participació. Precisament l’activisme social i cultural a Salt, on viu, i diferents experiències d’organització col.lectiva, l’han portat a l’aprofundiment en la proposta de gestió comunitària. Pel que fa a projectes en cultura, ha treballat com a coordinadora de l’Ateneu Popular 9 Barris a Barcelona i actualment participa com a veïna en el grup motor de l’Ateneu Popular de la Coma Cros de Salt.

Quim Brugué és catedràtic de ciència política i de l’administració del departament de ciència política i dret públic de la UAB, membre de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i professor de l’àrea de treball social i serveis socials de la UdG. Autor del llibre Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa.

Erika Zárate, membre de la cooperativa Resilience Earth, una cooperativa sense ànim de lucre, dedicada al desenvolupament de la resiliència en regions que afrontin reptes culturals, socials, econòmics i / o ecològics. Els membres de la cooperativa realitzen serveis d'investigació, formació, assessoria i implementació a organitzacions comunitàries i institucions publiques i privades. Tant a nivell local com a nivell internacional, per assegurar que aquestes entitats tinguin una major capacitat per efectuar una transformació social i ecològica, que sigui integrativa, positiva i perdurable. Els valors d'aquesta cooperativa són: l'empatia, l'equitat i la resiliència. Les línies de treball són l'empoderament personal, la sostenibilitat ecològica, la resiliència comunitària i la sobirania econòmica. 
Estan integrant i adaptant corrents de pensament i tècniques de diferents cultures, als reptes que se'ls proposen, per dissenyar processos a mida, alhora que investiguen per a la creació de noves eines que s'adaptin al procés.
D'altra banda, es dediquen a la difusió del marc lògic sistèmic, ja que és d'on pot sortir la solució que aporti alternatives a les actuals crisis.
També avaluen projectes, per localitzar les relacions febles, i ofereixen realitzar assessorament per augmentar la resiliència de l'organització, així com acompanyen en la planificació estratègica a través de l'anàlisi i de la recerca punts palanca, o també la mediació i resolució de conflictes, quan aquesta és necessària.
Finalment, entre els membres de la cooperativa i els seus col·laboradors, també tenen capacitat per implementar els canvis proposats a les organitzacions, i en el cas dels dissenys de Permacultura, la xarxa de professionals amb qui col·laboren, té capacitat d'afrontar gairebé qualsevol repte.

Dissabte, 9 de juny, de 10 a 13 del matí, al Casal del Cassés, al barri del Pla de Dalt d’Olot.

Inici