Acollida

  World Wide Web iconBlack Board iconIndustrial Plant iconBlack Female iconElections iconHand With a Heart iconConversation iconRacism iconTwo Hands Out of the Water iconChild icon
 • Afavorir polítiques d'acollida i inclusió que promoguin el seu dret a l'accés als serveis bàsics, fomentant la seva autonomia i capacitat d'exercir una ciutadania de ple dret.
 • Treballar des de l'àmbit educatiu per a la formació del professorat i altres professionals de l'àmbit. També promoure accions i projectes específics per a treballar les situacions de discriminació, racisme i xenofòbia que es produeixen en la comunitat educativa
 • Facilitar l’empoderament de les entitats perquè el món associatiu i cultural d'Olot sigui un àmbit de participació efectiva per a ciutadans i ciutadanes diversos.
 • Fomentar la formació de professionals de l'administració pública en l'enfocament intercultural efectiu, per que puguin exercir la seva responsabilitat pública per a tota la ciutadania diversa.
 • Declarar Olot ciutat en contra dels Centres d'Internament d'Estrangers i instar a la Generalitat a que forci el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona.
 • Promoure iniciatives per fer d’Olot una ciutat lliure de rumors, estereotips i prejudicis sobre diversitat cultural, i acompanyar-ho d'una Estratègia Antirumors compartida per l'administració pública i el teixit associatiu, en coordinació amb el que proposa UCFR Garrotxa (Unitat Contra el Feixisme i el Racisme).
 • Impulsar espais de trobada i diàleg reals, per fomentar la interacció positiva, l'intercanvi i el coneixement mutu, per construir una ciutat plural i no una pluralitat de ciutats.
 • Promoure la representativitat i participació de les persones de diferents orígens en tots els àmbits professionals, associatius  i ciutadans.
 • Exigir la igualtat de tracte en els drets salarials i laborals a les empreses que contractin amb l’ajuntament.
 • Apostar per una política informativa i formativa sobre els recursos de la població a les persones nouvingudes amb independència de la nacionalitat o del lloc de procedència.
 • Informar per defecte de les convocatòries electorals a aquelles persones estrangeres que tenen el dret a vot condicionat a un registre previ.
 • Promoure la participació directa en la societat de totes les persones nouvingudes, fomentant la participació d’aquestes no solament en entitats culturals, sinó també en tots els espais de participació socials, de debat i de presa de decisions. També potenciarem al màxim els espais d’interacció entre   les persones nouvingudes i les persones autòctones, no limitant-lo a actes d’intercanvi cultural, sinó fent-la extensiva a tots els àmbits de manera transversal
 • Treballar i assumir polítiques municipals de suport a les persones refugiades.
 • Complir els compromisos adquirits en l’acolliment de persones refugiades.
 • Garantir un augment dels recursos habitacionals adaptats a les necessitats vitals dels menors i exmenors no acompanyats.