Administració

  Last 6 Hours iconMeeting Room iconSystem Information iconHard Working iconIdea iconUser OK iconHand With a Heart iconSearch Property iconCorridor iconWheelchair icon
 • Posar en marxa criteris per una administració transparent, desburocratitzada, àgil, eficaç i eficient.
 • Facilitar el màxim possible la informació als ciutadans.
 • Reformular la pàgina web de l’ajuntament per fer-la més accessible.
 • Enfortir el govern electrònic com a part dels processos de participació ciutadana, amb bústies virtuals, enquestes i una oficina virtual.
Personal de l'administració
 • Analitzar amb profunditat l’estudi sobre la relació de llocs de treball a l’Ajuntament d’Olot.
 • Realitzar la valoració dels llocs de treball.
 • Aprofundir en la flexibilitat horària.
 • Elaborar programes de formació conjuntament amb els i les treballadores de l’Ajuntament encarats al reciclatge en aquells camps que siguin necessaris o ampliant coneixements quan sigui necessari.
 • Realitzar reunions periòdiques amb els treballadors i treballadores. La comunicació amb les persones que treballen a l’Ajuntament és bàsica, per això és vital un contacte directe i periòdic.
 • Promoure polítiques de contractació de personal transparents, lliures de clientelismes.
 • Buscar altres formes de retribució que no siguin l'econòmica, per recompensar l’esforç i la implicació, evitant l’ús excessiu de les hores extres, ja que comporten una despesa extremadament elevada (dies de festa, flexibilitat horària).
 • Potenciar la innovació de les treballadores que tenen idees per millorar el servei o fer-lo més eficient.
 • Realitzar enquestes de la qualitat i l’ambient del lloc de treball.
 • Garantir el manteniment dels drets laborals del personal d’empreses municipalitzades i, en cas que sigui possible i necessari, millorar-los.
Contractació pública i seguiment dels contractes
 • Clàusules ètiques i socials.
 • Dotar l’administració local de les eines i personal necessaris per fer el seguiment dels contractes públics vigents, per tal de prendre les mesures corresponents cas d’incompliments.
Equipaments públics
 • Fer un inventari de tots aquells edificis i instal·lacions públiques en ús i en desús.
 • Fer un inventari i revisar tots els lloguers que paga l’Ajuntament.
 • Obrir processos participatius per tal de decidir col·lectivament l’ús d’aquests edificis i instal·lacions, com per exemple, l’Antic Hospital Sant Jaume.
 • Definir i millorar les formes de gestió dels equipaments públics.
 • Obligar a la Generalitat a fer les obres necessàries per millorar l'accessibilitat a l’edifici de l’OTG i l’INEM. No pot ser que un edifici públic no sigui accessible a persones amb mobilitat reduïda.