Alimentació

  Fruit-Grower iconTree Planting iconHarvester iconSprout iconLeek iconEat iconCarbohydrates iconVegetarian Mark iconField iconWatering Can iconIrrigation icon
 • Posar en valor la dieta saludable, equilibrada i diversa, basada en els cereals integrals, les lleguminosos, les hortalisses i, en menys quantitat, els aliments animals, la fruita i les llavors.
 • Promoure els productes frescos, de proximitat, de temporada i ecològics, mitjançant programes d'acostament al gran públic.
 • Afavorir l'expansió de cooperatives de consum, que posen en primera línia la cura al medi i la qualitat del menjar. Fer-les més visibles i dotar-les de suport institucional.
 • Donar suport als projectes que treballin per resoldre l’emergència alimentària a través de l’empoderament de la població, com ara la creació de centres autogestionats, el Banc dels Aliments, menjadors socials, horts socials, la reducció del malbaratament d’aliments, etc.
 • Fomentar que tots els establiments de restauració de la ciutat tinguin opcions veganes.
Agricultura i ramaderia
 • Censar tot el sòl agrícola de la ciutat per tal de quantificar-lo, protegir-lo i generar noves oportunitats laborals en aquells casos que no s'estigui utilitzant.
 • Definir els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant plans especials que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació, gestió i intervenció.
 • Potenciar la capitalitat agrícola de la ciutat, augmentant els punts de trobada entre pagesos i ramaders de la comarca.
 • Crear una taula local d’agricultura i ramaderia per tal d’elaborar propostes concretes que ajudin a refer el sector primari a la ciutat.
 • Crear una taula comarcal sectorial de productors ecològics, que concreti accions i agilitzi els tràmits de subvencions i ajuts.
 • Introduir en el sistema d’adjudicació de parades del mercat setmanal d’Olot criteris de proximitat, de producció pròpia i ecològica.
 • Treballar per a la col·laboració entre productors locals i les institucions educatives per tal d’introduir el producte local als menjadors escolars i treballar també per a l’educació vers els orígens i els processos dels aliments que mengem.
 • Rebutjar la utilització del territori rural per a la ubicació sistemàtica d'abocadors de materials de la construcció o de residus industrials.
Horts urbans
 • Revisar el reglament d’horts urbans, amb la participació dels i de les usuàries, per veure en quins aspectes pot millorar la seva gestió i també per saber les seves necessitats.
 • Dinamitzar els horts urbans i periurbans, promovent la diversificació de la producció agrícola, la pràctica de rotacions de cultius, millorant la fertilitat del sòl i la biodiversitat i fomentant-hi la pràctica del cultiu ecològic.
 • Dotar els usuaris dels horts urbans d’infraestructures i espais, com ara punts d’aigua, casetes per guardar-hi les eines, etc..
 • Dedicar tot el sòl urbà en desús a horts urbans.
 • Ordenar definitivament els horts de la zona del Volcà Bisaroques, millorant la neteja dels espais comuns, l’accés i treballant de manera conjunta entre els gestors dels horts i el SIGMA.
 • Fomentar plans formatius en horticultura i agricultura ecològica a la població en general i especialment en aquella en edat escolar.
 • Estudiar la possibilitat tècnica que els productors dels horts urbans puguin vendre els seus excedents de temporada en el Mercat del Rengle, a través d’arribar a un acord amb els actuals venedors.
 • Promoure els valors dels horts urbans: producció d’aliments, relacions personals, valor paisatgístic, biodiversitat natural i cultivada, funció terapèutica, etc.