Cohesió social

  Handshake iconInterior iconMeeting Room iconTown iconLanguage iconFront Desk iconPaper icon
 • Instar a la Generalitat que revisi els criteris d’accés a la renda garantida de ciutadania i a escurçar el període d’aprovació.
 • Promoure un pacte municipal contra la pobresa energètica que impliqui a l’administració, les empreses subministradores i a les entitats socials.
 • Difondre les dades sobre pobresa i exclusió social per tal de sensibilitzar a la població.
 • Realitzar polítiques de prevenció i detecció de la solitud en totes les franges d’edat, afavorint l’organització d’activitats i el trobament entre persones amb aficions i inquietuds semblants.
 • Potenciar els casals, ateneus i altres espais públics com a punts de trobada per tal que les veïnes i veïns hi realitzin les seves aficions o comparteixin interessos comuns.
 • Seguir potenciant programes de mediació a comunitats de veïns/es.
 • Promoure consells de barris entesos com a òrgans que inclouen a més veïns i veïnes (joves, persones grans...), i altres agents importants del barri (esplai, l’escola…).
 • Crear la taula de coordinació intercultural que tingui en compte associacions, persones, regidories i regidors/es pel treball intercultural real amb polítiques de ciutat en totes les seves àrees, a en la línia d’una política intercultural i no pas multicultural.
 • Elaborar un informe d’interculturalitat i multiculturalitat, que inclogui indicadors objectius sobre distribució geogràfica, hàbits de lleure, educació etc.
 • Mantenir i  blindar les competències de serveis socials a nivell municipal per tal d’evitar-ne l’externalització.
 • Defensar els drets socials com a garantia de la igualtat d’oportunitats.
 • Ampliar els horaris de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i estudiar la possibilitat d’oferir el servei als barris.
 • Revisar els criteris d’accés al padró municipal que permet l’accés a la sanitat pública, a l’escola, i és el primer pas per tenir una situació administrativa regular.