Comerç i mercat

  Grocery Bag iconTrack Order iconDonate Coin iconShipped iconSprout iconShop icon
 • Fomentar un pla de protecció del comerç històric, tant de l’establiment pel seu valor estètic, com de l’activitat que s’hi duu a terme davant de l’homogeneïtzació que representa el model actual de comerç, que elimina qualsevol caracterització pròpia del comerç olotí i que ha estat valor fonamental per al seu desenvolupament.
 • Fomentar una major participació econòmica del sector públic local en el teixit productiu del comerç de proximitat i crear una oficina de comerç, per impulsar el micro i petit comerç de la ciutat. No a la liberalització d’horaris comercials.
 • Utilització de la moneda social com a instrument d’impuls del mercat local, mitjançant les bonificacions de tributs i taxes, el pagament de taxes d’utilització de la via pública, mercats, etc.
 • Promoure l'adaptació de les Noves Tecnologies al comerç local, per fer-lo més atractiu als hàbits emergents de la societat i facilitar el seu coneixement i difusió.
 • Reduir la burocràcia en l’obertura de noves activitats del mercat local i promoure certificacions públiques que rebaixin el cost d’inici; política activa per assegurar la diversificació del comerç, detectar necessitats i demandes de cada zona i preveure i promoure la instal·lació de nous comerços en funció d’això.
 • Moratòria de grans superfícies per impedir la instal·lació de grans superfícies comercials a la ciutat i incrementar les contribucions municipals que actualment paguen les grans superfícies comercial.
 • Fomentar xarxes de distribució de caràcter local i de proximitat per evitar intermediaris i garantir uns preus dignes per als productors i un producte de qualitat per als consumidors.
 • Procurar polítiques de foment de consum de l’agricultura de proximitat, especialment ecològica, facilitant canals de distribució i punts de venda directe i fent-ne difusió mitjançant canals municipals.
 • Intermediar entre propietaris de locals buits i ajuntament per a la seva cessió a la ciutat i crear una borsa de demandants d’aquests espais, incentivant el lloguer, donant incentius fiscals, o introduir l’estil del “corner” (lloguer per a períodes concrets).