Construcció nacional

    Team Work iconStar Filled iconBird Outline iconFreedom iconPlant iconProtest icon
  • Desplegar i col·laborar des dels municipis i ajuntaments amb totes les iniciatives que promoguin la llengua i cultura compartides amb el conjunt dels Països Catalans.
  • Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions culturals, econòmiques, educatives i polítiques entre els diferents municipis, comarques, països, entitats i organitzacions dels Països Catalans trencant les fronteres político-administratives i impulsant la construcció d’un marc territorial comú.
  • Donar suport a totes aquelles iniciatives i moviments socials que treballen en àmbits i propostes que permetin avançar en la construcció nacional dels Països Catalans i a fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels Països Catalans.
  • Promoure la defensa dels drets nacionals i en particular el dret a l’autodeterminació i la independència, quan sigui necessari, a través de la desobediència institucional i popular.
  • Impulsar l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans a fi de coordinar el treball republicà i rupturista que faci avançar les alternatives polítiques i econòmiques, i faci de contrapoder per a l’autodeterminació i la República, especialment en aquest moment en què les institucions autonòmiques estan més coartades que mai.
  • Treballar a les institucions supramunicipals a tres nivells: informació pública i gestió democràtica, racionalització de l’Administració i vertebració del país, i serveis públics, ecològics i de qualitat com a forma de cohesió social.
  • Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura democràtica amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i les seves institucions.
  • Impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura democràtica amb l’estat espanyol i la progressiva substitució de les estructures d’estat espanyoles per les pròpies.