Dades obertes i programari lliure

  Responsive iconBlack Twitter Logo iconPyramid Chart iconBinary File iconPrivate Information iconTransition Both Directions iconXLS iconCreative Commons iconLinux Server icon
 • Anar més enllà de l'ús purament publicitari de les eines 2.0 i utilitzar-les com a canal de comunicació veraç i plural amb la població.
 • Reformular la pàgina web de l’Ajuntament perquè sigui una eina útil a la població d’accés a la informació i realització de tràmits.
 • Estudiar l’ampliació d’una àrea d’estadística municipal, que reculli, ordeni i promogui la generació de dades útils per a la resta d’àrees municipals.
 • Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.).
 • Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents àrees, ajuntaments i administracions, facilitant així l’anàlisi creuat de les dades.
 • Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
 • Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències.
 • Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de tercers.
 • Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant així la quantitat de dades personals que es recullen.
 • Implementar mecanismes per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l’administració; i no només el mínim legal que exigeix la GDPR.
 • Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
 • Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D’aquesta manera s’eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
 • Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.
 • No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu o que permeten la recol·locació de dades per part de qui ofereix el servei.
 • No acceptar donacions de programari privatiu per part d'empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l'ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Això és especialment important en el camp de l'educació.
 • Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions de les creadores locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
 • Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
 • Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionin sense cap desavantatge en programari lliure.
 • Oferir programari que funcioni en la llengua pròpia de la població. Sistemes traduïts incloent missatges d'error, documentació, diccionaris i sistemes de parla.
 • Assegurar que tot el programari que es desenvolupa amb diners públics sigui programari lliure. Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.
 • Crear mecanismes de coordinació entre administracions que permetin mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.
 • Prioritzar la participació en projectes ja existents, procurant que les millores realitzades quedin incorporades al producte original. Respectar les pràctiques i els codis de conducta de les comunitats en què es participa.