Democratització tecnològica

    Free WiFi iconUpdate iconRead Electronic Book iconOlder icon
  • Considerar un dret bàsic l’accés universal a Internet.
  • Crear una xarxa WiFi municipal, amb punts d'accés gratuït arreu de la ciutat.
  • Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.
  • Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).
  • Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.
  • Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en coordinació amb els serveis socials municipals.
  • Garantir que el personal de l’administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l’administració a partir de programes de formació interna.