Drets dels animals

  Dog Park iconDog Tag iconCat iconGerman Shepherd iconFish Outline iconParrot iconShit iconWeb Guard icon
 • Actualitzar l’Ordenança de control i tinença d’animals domèstics, sobretot els aspectes que es refereixen a les sancions per maltractament i agressions als animals per part dels animals humans. També perquè esdevingui una ordenança de protecció de tots els animals. Les modificacions s’hauran de consensuar amb les entitats animalistes i els sectors econòmics implicats.
 • L’actualització de l’Ordenança també hauria de fomentar l’adopció, l’acollida, el no abandonament i el no maltractament i, en general, reclamar que Olot sigui ciutat amiga dels animals per tal de garantir que tinguin accés lliure i cívic als establiments i locals que vulguin, un fet que és normal a la resta d’Europa.
 • Endegar un projecte municipal que ajudi a iniciar el procés d'esteriltzació de gossos i gats a la ciutat per tal d'evitar la proliferació d'abandonaments que hi ha hagut en els últims anys. Aquest projecte haurà d’encaminar-se cap a l’obligatorietat de l’esterilització de tots els animals de companyia. En el cas dels gossos, en primer lloc es començaria per les races considerades perilloses (PPP) i més endavant s’estendria a tots els gossos com ja s’està fent en d’altres països.
 • Fomentar l’educació, la conscienciació i el respecte als animals no exòtics, així com realitzar campanyes per a fomentar l’adopció vers la compra d’aquests, la tinença responsable…
 • Fomentar la consciència sobre el respecte de la fauna urbana i salvatge i posar en valor la fauna autòctona.
 • Dotar amb els recursos necessaris per a fer una bona tasca la protectora d'animals, que encara que sigui de gestió comarcal, necessita més suport.
 • Iniciar una campanya de sancions per als propietaris de gossos que no recullin els excrements dels seus animals.
 • Iniciar una campanya municipal per denunciar els abandonaments de gossos i sensibilitzar la població de la necessitat d'erradicar aquesta pràctica.
 • Crear la figura de l'Agent Mediambiental per tal que, entre d’altres, tingui les eines i els recursos necessaris per fer complir l'Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals i denunciar les males pràctiques contra la flora i fauna de la ciutat.
 • Estudiar la creació d'una àrea d'esbarjo per a gossos en cadascun dels barris de la ciutat.