Drets laborals

  Protest iconJustice Scale iconAngry Fist Emoticon iconCrowdfunding iconTimetable iconTerm iconFamily Two Women iconManagement iconInformation icon
 • Vetllar per disposar d’informació relativa a les condicions sociolaborals de les empreses de la ciutat i pel compliment efectiu de les normatives laborals i a favor dels drets dels treballadors.
 • Assessorar i donar suport jurídic a les persones afectades per abusos i vulneracions de drets laborals. Actuar coordinadament amb sindicats i inspecció del treball.
 • Donar suport a les lluites laborals de la nostra ciutat que reivindiquin drets i l’empoderament de classe com a motor del procés de transformació social.
 • Ajudar a treballadors autònoms per tal que puguin accedir a fons necessaris mitjançant l’establiment, entre d’altres, de ponts amb les entitats de crèdit que fomentin una banca ètica i popular, finances socials i cooperatives de crèdit per a iniciar i/o continuar desenvolupant la seva activitat i la seva capacitat de finançament, negociant crèdits tous i donant garanties, així com oferir-los incentius fiscals i/o bonificacions
 • Fomentar la formació ocupacional, reglada i continuada de qualitat com a eina indispensable per a la creació de tècnics de qualitat, incidint especialment en la formació continuada de capacitació tecnològica i sobretot de capacitació digital.
 • Assumir un rol actiu en la defensa dels drets dels treballadors afectades per processos d’ERO i deslocalització.
 • Crear canals d’interlocució estables amb tots els sindicats de treballadors amb presència a la ciutat.
 • Potenciar la jornada de 35 hores i eliminar les hores extres per tal d’afavorir la creació de nous llocs de treball.
 • Exigir la responsabilitat social de l’Ajuntament en les seves contractacions. Refusar per a tothom les retallades de drets laborals, com la jubilació als 67 anys i l’abaratiment dels acomiadaments.
 • En la política de contractació de l’Ajuntament, prioritzar les empreses cooperatives i l’establiment de criteris i condicions laborals –com la lluita contra la temporalitat demanant compromisos per a l’estabilitat– a l’hora d’adjudicar les contractacions, tenint en compte també l’aspecte territorial.
 • Respectar i aplicar al personal municipal les mesures previstes en la Llei de conciliació de la vida laboral i familiar i potenciar-hi la formació continuada.
 • Rebutjar el nomenament de càrrecs a dit, impulsant polítiques de contractació de personal transparents i objectives que impedeixin l’aparició de dinàmiques clientelistes.
 • Fer campanyes sobre els drets laborals, reforma laboral, precarització, juntament amb les reivindicacions dels sindicats i associacions que hi treballen.