Economia social i solidària

  Group Task iconWelfare iconSaw iconLocal iconHead Silhouette With Cogwheels iconFactory icon
 • Promoure el cooperativisme, les xarxes d’economia social i l’activitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre per a la seva autogestió com a forma jurídica més social, equilibrada i justa.
 • Fomentar l’economia verda i circular, lligada al medi ambient i de proximitat.
 • Crear un directori d’empreses d’economia social i solidària.
 • Fomentar l’autoorganització dels treballadors i l’autogestió com a model de desenvolupament econòmic.
 • Promoure la democratització de les empreses de la ciutat, sigui en els sistemes d’organització de treball, en la no-discriminació de gènere o en el desequilibri salarial.
 • Prioritzar la contractació des de l’Ajuntament a empreses cooperatives, tot establint criteris i condicions referents als drets laborals i potenciar les empreses locals i del territori.
 • Fomentar l’economia arrelada al territori, així com els oficis i el sector primari com a sectors amb potencial.
 • Prioritzar des de l’Ajuntament la contractació d’empreses del nostre municipi, i especialment de cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social per als serveis municipals, sempre que els serveis que ofereixen no s'hagin pogut municipalitzar, així com preferència en l'obtenció d'ajuts, cessió de locals, etc., promovent la seva publicitat i presència en fires.
 • Potenciar la formació escolar cooperativa, en contraposició amb el foment de l’emprenedoria individual.
 • Implantar un sistema de gestió del polígon industrial urbà amb participació municipal, de les empreses i dels treballadors, proposant, doncs, un òrgan mixt de gestió que defineixi les línies estratègiques de la política industrial olotina.