Educació

  ABC iconHands in a Handshake iconBlack Board iconPacifier iconPittsburgh Map iconStudents iconKnowledge Source iconBasketball Field iconIncrease Arrow iconCity iconSeesaw icon
 • Fomentar un model d’escola pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català.
 • Treballar per la igualtat d’oportunitats als centres educatius. Recollir dades per saber quants infants no tenen tot el material necessari, o no poden anar de colònies o altres sortides.
 • Potenciar l'escola bressol  com a espais de desenvolupament físic, motor, emocional i afectiu, social i cognitiu dels infants de 0 a 3 anys i garantint-ne l’accés a les famílies.
 • Establir uns horaris adequats a les necessitats de les famílies en l’etapa de 0-3 anys, mantenint la qualitat de la tasca educativa.
 • Desenvolupar accions i polítiques educatives a favor del respecte a la diversitat i en contra de tota discriminació per origen, gènere, opció sexual o creença. 
 • Treballar conjuntament IME i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per revisar la zonificació de les escoles públiques.
 • Garantir el repartiment de l'alumnat amb necessitats educatives especials en tots els centres educatius públics i concertats d’Olot.
 • Instar i promoure la revisió dels criteris de gratuïtat del transport escolar i menjador en funció de la renda de les famílies i no pas per criteris de residència familiar.
 • Donar suport a  les entitats d’educació en el lleure que treballen amb els infants i joves oferint espais de formació en valors i de creixement de  persones actives i crítiques socialment.
 • Proporcionar formació a mestres, monitors i entrenadors esportius en la prevenció i detecció de l'abús sexual infantil i millorar els protocols d’acompanyament de les víctimes.
 • Potenciar l’accessibilitat a les activitats extraescolars educatives per a tots els infants , adolescents i joves , especialment, aquelles activitats on l’Ajuntament hi té implicació directe a través de l’Escola de Música i l’Escola Municipal d’Expressió. (música, teatre, anglès, esports..)
 • Millorar les vies segures per anar a l’escola a peu, per tal d’elaborar un projecte per promoure que els infants  vagin a l’escola a peu.
 • Iniciar un projecte de patis oberts per a afavorir-ne el seu ús fora d’horari escolar i caps de setmana, en coordinació amb l’IME i escoles i altres agents com el CASG, IMCO...
 • Prioritzar l'escola pública davant l’obertura de centres educatius nous privats.
 • Denunciar les retallades que han rebut les escoles públiques i que no afavoreixen a l’escola inclusiva i de qualitat.
 • Realitzar accions i campanyes per a fomentar la matriculació a l’Escola Llar i difondre el seu projecte educatiu més enllà de les parets de l’escola i de les famílies que hi participen.
 • Promoure una campanya amb tota la comunitat educativa i tota la societat, per tal de tornar a activar beques per llibres i promoure projectes de reutilització.
 • Promoure que el Consell Escolar Municipal sigui un espai més participatiu.
 • Estudiar la possibilitat d’ampliar el servei dels TEA (Tallers d’Estudis Assistits) als estudis postobligatoris.
 • Revisar el projecte de Recursos Educatius per tal de recomanar determinats tallers a partir de les necessitats detectades (racisme, LGTBIfobia, etc) .
 • Fomentar que s’abordi a les escoles públiques els temes de desenvolupament i salut sexual i reproductiva d’una manera integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot no centrada en la penetració.
 • Vetllar per la coeducació en totes les activitats organitzades en àmbits municipals fomentant activitats sense gènere aplicant un criteri feminista.
 • Prioritzar i potenciar més recursos formatius i educatius per a joves sense el graduat d’Escolarització Secundària Obligatòria:
  • Treballar per a la creació de l’escola de Noves Oportunitats.
  • Estudiar si hi ha la necessitat de  més oferta de PFI-PTT (Programes de Formació i Inserció)
 • Aplicar la tarifació progressiva als ens públics de: l’escola bressol, a l’escola  de música i a l’escola d’expressió.
 • Revisar les activitats d’educació al llarg de la vida fent  un pla d’activitats educatives.
 • Demanar a l’organisme competent la necessitat d’ampliar més mestres per l’escola d’adults i el consorci de normalització lingüística.
 • Treballar amb totes les àrees municipals i organismes autònoms perquè incloguin dins els seus respectius plans d’acció la perspectiva dels 18 punts de la Carta de Ciutats Educadores (acord ple 18 de juny 2009).
 • Realitzar campanyes per promoure valors com la pau, l'equitat, la igualtat, els drets i els deures, l'ecologia, etc.