Espais verds i paisatge

  Landscape iconStream Water iconDuck iconFactory Breakdown iconGrass iconEarth Element icon
 • Xarxa de miradors de la ciutat, espais de sensibilització ambiental i lleure ecològic.
 • Recuperar els drets de pas dels camins antics i adequar-los per a la seva utilització.
 • Netejar i recuperar per a l’ús de la població la llera del riu Fluvià, adequant-la pel pas dels vianants, corredors, ciclistes, aprofitant els parcs com a espais de trobada, d’oci i d’interpretació de la natura i la cultura.
 • Recuperar del patrimoni fluvial industrial de la ciutat.
 • Fomentar la connexió entre els espais de natura de la pròpia ciutat d’Olot, creant una anella verda (ruta dels volcans, Tossols, Parc Nou - Moxina, el Fluvià…) i que sigui pel gaudiment dels propis residents a Olot i els visitants.
 • Obrir més pulmons a la ciutat, per exemple, començar a treballar amb la Fundació del Cor de Maria per a obrir a l’ús públic una part del parc actualment tancat i emmurallat que està al costat del pàrquing del mateix Cor de Maria.
 • Treballar conjuntament amb el PNZVG per a la recuperació del paisatge dels volcans de la ciutat, actualment en mal estat, deixats i sense cap o poca actuació.
 • Revisar i refer el Pla Especial de la Moixina - Pla dels Llacs tenint en compte la participació dels veïns de la zona i ordenar i endreçar els camins a peu que travessen aquestes zones humides, potenciant el seu coneixement i revalorització mediambiental.
 • Prohibir, excepte els veins i veines, l'accés nord a la zona de la Moxina. (Accés Vial Sant Jordi).
 • Dotar al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) de més poder decisori sobre els projectes que es plantegen des de l'Ajuntament.
 • Revisar conjuntament amb el PNZVG accions controvertides en espais protegits, com el Montsacopa o el Parc dels Volcans. 
 • Limitar l'accés en vehicle a les fonts situades en espais naturals que requereixin una protecció especial.