Espais verds i paisatge

  Landscape iconStream Water iconDuck iconFactory Breakdown iconGrass iconEarth Element icon
 • Xarxa de miradors de la ciutat, espais de sensibilització ambiental i lleure ecològic.
 • Recuperar els drets de pas dels camins antics i adequar-los per a la seva utilització.
 • Adequar els marges del riu Fluvià, entenent-lo com un corredor ecològic que travessa la ciutat i té un alt valor natural.
 • Recuperar del patrimoni fluvial industrial de la ciutat.
 • Treballar conjuntament amb el PNZVG per a la recuperació del paisatge dels volcans de la ciutat, actualment en mal estat, deixats i sense cap o poca actuació.
 • Revisar i refer el Pla Especial de la Moixina - Pla dels Llacs tenint en compte la participació dels veïns de la zona i ordenar i endreçar els camins a peu que travessen aquestes zones humides, potenciant el seu coneixement i revalorització mediambiental.
 • Regular l'accés en vehicle a la zona nord de la Moixina des de l’avinguda Sant Jordi.
 • Dotar al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) de més poder decisori sobre els projectes que es plantegen des de l'Ajuntament.
 • Revisar conjuntament amb el PNZVG accions controvertides en espais protegits, com el Montsacopa o el Parc dels Volcans. 
 • Limitar l'accés en vehicle a les fonts situades en espais naturals que requereixin una protecció especial. 
 • Fomentar la connexió entre els espais de natura de la pròpia ciutat d’Olot, creant una anella verda (ruta dels volcans, Tossols, Parc Nou - Moxina, el Fluvià…) i que sigui pel gaudiment dels propis residents a Olot i els visitants.
 • Obrir més pulmons a la ciutat, per exemple, començar a treballar amb la Fundació del Cor de Maria per a obrir a l’ús públic una part del parc actualment tancat i emmurallat que està al costat del pàrquing del mateix Cor de Maria.
 • Potenciar la recuperació d’espais naturals i fomentar la creació d’espais de lleure que permetin gaudir de la natura de manera respectuosa.
 • Fomentar un pla d’educació ambiental a les escoles, que permeti una descoberta del medi natural que ens envolta des del respecte i la cura.
 • Dur a terme un seguiment i control de les espècies exòtiques i invasores i les espècies protegides, conjuntament amb el Parc Natural, que permeti teixir estratègies comunes per a la seva gestió.
 • Revisar el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Garrotxa, potenciar-lo i engegar aquelles accions encara no dutes a terme.