Gènere

  Circled User Female Skin Type 6 iconJustice Scale iconAdministrator Female iconReferee iconTax iconFinal State icon
 • Treballar pel dret a la salut reproductiva de la dona.
 • Instar el Parlament a crear una llei pròpia del dret a l’avortament.
 • Potenciar programes d’educació en igualtat de gènere a centres d’educació primària i secundària i a la ciutat en general.
 • Engegar una campanya de sensibilització sobre igualtat de gènere a la població en general.
 • Fer un informe sobre la desigualtat de gènere a la ciutat d’Olot.
 • Reforçar la Taula de coordinació contra la violència masclista i millorar la coordinació entre els actors més implicats en aquesta emergència social, per evitar la desprotecció de les dones davant de situacions de perill.
 • Elaborar una diagnosi sobre la situació de les dones dins l’administració municipal i organismes autònoms, que inclogui dades sobre àmbits de treball, rang i presència pública.
 • Reforçar els programes de formació interna per avançar cap a una administració no sexista.
 • Impulsar accions de sensibilització juntament amb els clubs esportius per evitar les actituds sexistes i avançar cap a un esport que no discrimini per gènere.
 • Afavorir l’autoorganització de les dones.
 • Incorporar la visió de gènere de forma transversal en les diferents àrees de l’Ajuntament.
 • Treballar per a l’eradicació de la discriminació salarial per raons de gènere i denunciar públicament les empreses que la duguin a terme.
 • Incorporar un Punt Lila a les Festes del Tura, per prevenir agressions sexuals i atendre les persones afectades. Ampliar la campanya de sensibilització, juntament amb el moviment feminista i LGTBI+.