Gent gran

Old iconPhysical Therapy iconSafety Collection Place iconBuilding Outline iconTea iconCounselor iconYoga iconSenior Citizen iconHotel Bed iconBlack Board iconPeople Sitting At Table icon1. Seguir i impulsar l’increment de l’actual Cartera de Serveis:
 • Potenciar l’actual Cartera de serveis.
 • Campanya informativa per fer arribar a la població tots els serveis que actualment està oferint el Consorci.
 • Introduir les noves tecnologies en els actuals serveis.
 • Redefinició del paper del Casal de la Gent Gran - Centre Cívic perquè sigui més inclusiu i esdevingui un espai de trobada i d’activitats intergeneracional.
  • Innovar en les residències i centres de dia:
  • Introduir als centres de dia models innovadors de convivència, potenciar les llars compartides i augmentar el nombre de pisos tutelats.
  • Introduir canvis a les residències (fer-les més personalitzades caminant cap el model d’Atenció Centrada en la Persona - ACP).
  • Garantir que les persones grans visquin en habitatges dignes i accessibles.
  • Garantir que cap persona gran mal visqui per a no poder-se pagar una plaça a un geriàtric públic o pis tutelat.
  • Fer difusió sobre el Document d’últimes voluntats.
  2. Crear i dur a terme campanyes d’informació i de sensibilització sobre l’Envelliment actiu i Saludable, via el Punt d’Informació i Dinamització de l’Envelliment Actiu (PIDEA):
  • Difusió del concepte d’“Envelliment actiu i saludable” en totes les Àrees de l’Ajuntament i entre els ciutadans.
  • Disseny de formats accessibles per a la gent gran en la informació pública.
  • Increment de la informació dels recursos existents per a les persones grans.
  • Promoció d’hàbits alimentaris saludables.
  • Promoció de l’activitat física adient entre la gent gran.
  • Assessorament sobre com iniciar un envelliment actiu i saludable (post jubilació).
  3. Impulsar la participació de la gent gran en la comunitat per prevenir la solitud i l’aïllament:
  • Creació del web GENT GRAN i fer que aquest sigui un instrument d’informació, de treball en xarxa i comunicació.
  • Fer del Consell de la Gent Gran d’Olot un instrument de participació ciutadana. Un ens real de transformació social i de gestió de projectes.
  • Enfortir els programes i accions intergeneracionals i interculturals.
  • Incorporació de la memòria històrica a l’ensenyament a través de les mateixes persones grans i possibilitat de fer-ho amb adolescents.
  • Augment formació per a la gent gran: sexualitat, memòria, TICS (tecnologia de la informació i la comunicació).
  • Iniciació de projectes innovadors, com per exemple el de les residències-escoles bressols, etc.
  • Pla de xoc per fomentar i dinamitzar el voluntariat de la gent gran, el voluntariat cap a la gent gran i el voluntariat intergeneracional.
  • Fer un acompanyament a la gent gran, per evitar la solitud, l’envelliment en condicions precàries i dotar-los d’aquella dignitat que durant tota la vida han anat construint.
  4. Incrementar del suport a les famílies:
  • Suport per a les persones cuidadores (formació + organització de grups de suport mutu).
  • Promoció de grups d’ajuda mútua per proporcionar el suport a la gent gran.
  5. Prevenir el maltractament a les persones grans:
  • Sensibilització dels professionals sanitaris i socials sobre el maltractament a les persones grans.
  • Sensibilització de les persones grans i la població en general.
  • Formació dels professionals sanitaris i socials en la detecció i gestió del maltractament.