Habitatge

  Lease iconAbandoned Home iconCollaboration Female Male iconCalendar Clock iconMoney Pig iconRacism iconTo Do iconBreastfeeding iconTemperature Inside iconFront Desk iconStop Sign icon
 • Assumir el llistat de demandes de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) i establir-hi reunions periòdiques seguir l'evolució dels casos urgents.
 • Realitzar una diagnosi d'unitats familiars en risc d'exclusió residencial per poder preveure les necessitats d’habitatge a curt, mig i llarg termini.
 • Actualitzar anualment el cens d’habitatges buits. 
 • Sancionar els immobles permanentment desocupats, començant per grans tenidors (bancs, fons voltor, etc.) i propietaris de més de 4 habitatges permanentment buits sense motiu.
 • Creació d’un grup promotor ciutadà per impulsar el 30% d'habitatge protegit i incloure la mesura al Pla urbanístic municipal.
 • Mantenir la reducció de l’impost de l’IBI per a famílies monoparentals i persones aturades.
 • Reforçar l’Oficina d’Habitatge perquè pugui exercir d’oficina habitual per la gent que busca lloguer i que informi dels drets i deures de propietaris i llogaters.
 • Atendre i acompanyar jurídicament a aquelles famílies afectades pels incompliments del manteniment de l'habitatge per part dels propietaris, així com estudiar l'acció de multes coercitives en aquells casos que pugui suposar un risc per la seva salut.
 • Sistematitzar i reduir la llista d’espera en la concessió habitatges per part de l'Oficina d'Habitatge.
 • Utilitzar el dret a tempteig i retracte per ampliar el parc de lloguer públic i evitar que aquest estigui sota control de fons voltors i grans tenidors.
 • Realitzar polítiques públiques per garantir la cohesió social i evitar la segregació de barris per classe social.
 • Impulsar un Pacte de ciutat per autoregular els preus dels lloguers, que estableixi un augment màxim del preu de lloguer i garanteixi l’estabilitat dels contractes. Alhora, exigir-ne una regulació a nivell català.
 • Promoure accions per acabar amb el racisme a l'hora d'accedir al lloguer i assessorar legalment les persones afectades perquè puguin denunciar-ho.
 • Fer una campanya d’informació sobre els avantatges que tenen els propietaris de llogar el pis a través de l'Oficina d'Habitatge.
 • Incorporar a la Taula d’Habitatge als diversos agents que encara no en formen part, com ara entitats bancàries, agents immobiliaris, per tal de sensibilitzar-los i fer-los partícips sobre la problemàtica de l’habitatge.
 • Realitzar un estudi dels habitatges ocupats de forma irregular i facilitar assessorament legal sobre les opcions d’habitatge social per a les persones que ocupen aquests habitatges.
 • Realitzar una campanya de prevenció de la pobresa energètica de gran abast, basada en l'eficiència, l'estalvi i la garantia de subministraments.
 • Exigir a l’Estat espanyol que transfereixi la gran quantitat d’habitatges buits que té la SAREB a la nostra ciutat.
 • Establir lloguers socials vinculats al treball social, en coordinació amb el CASG. Per exemple, col·laboració amb l’atenció a gent gran, suport a les vies segures per accés als centres escolars, etc.
 • Reorganitzar l’Oficina d’Habitatge perquè pugui donar una atenció permanent i no condicionada a les possibles absències (baixes temporals, vacances...) dels i les treballadores.
 • Recuperar el projecte de masoveries urbanes impulsat per Alternativa per la Garrotxa adaptant-ho a la realitat actual.
 • Mantenir les propostes aconseguides gràcies a la pressió de la PAH com ara la bonificació del pagament de la plusvàlua en cas de dació en pagament.
 • Donar suport a la PAH davant les actituds hostils per part d'entitats bancàries i recolzar accions de pressió col·lectiva perquè respectin els drets humans.
 • Prevenir la gentrificació dels barris, apostant per un model urbanístic inclusiu i no classista.