Informàtica i telecomunicacions

  Electrical Plug iconWi-Fi Router iconNature iconNo Access iconBarcode Scanner iconRecycle iconComputer Support icon
 • Disposar d’un programa municipal integral per al reaprofitament i reciclatge d'aparells informàtics obsolets.
 • Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, instituts).
 • Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu ús, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització.
 • Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
 • Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el període d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius. 
 • Promoció de la reducció de l’impacte mediambiental i foment de l’economia social i solidària.
 • Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
 • Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
 • Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació de l’impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d’ús.
 • Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés (fix i mòbil, existent o nova com 5G) a través d’una xarxa compartida pels diferents operadors.
 • Facilitar la compartició d'infraestructura pública: implantació d'antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.
 • Quan sigui necessari contractar empreses de telecomunicacions, fer-ho en companyies que no discriminin el trànsit, el filtrin o l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017.
 • Contribuir a una arquitectura d'Internet dels objectes per les ciutats que sigui oberta i interoperable.