Joventut

  Racism iconHome iconWork iconWorking With a Laptop iconCourse iconLocal iconAward iconParkour iconLorde icon
 • Crear un Consell de joves de la ciutat per valorar les polítiques de joventut.
 • Potenciar l’Oficina Jove de la Garrotxa i dotar-la de més pressupost.
 • Estudiar la possibilitat de buscar un local alternatiu de propietat municipal per instal·lar-hi l’Oficina Jove i l’ideal ja que les despeses de manteniment actuals són molt elevades.
 • Denunciar i lluitar per acabar amb els treballs precaris que no permeten l’emancipació dels joves.
 • Ampliar el parc d’habitatges protegits per joves.
 • Lluitar i acabar amb el racisme que es troben molts joves a l’hora de buscar pis.
 • Repensar el projecte del Pressupost Participatiu de Joventut per tal de sortir estrictament de la programació de les activitats de lleure i ampliar-ho per decidir sobre qüestions més estructurals, com la pròpia àrea, el local de l’OJ, els projectes que es realitzen...
 • Crear una partida pressupostària per a cursos de formació juvenils.
 • Impulsar iniciatives de retorn a Olot dels joves que han hagut de marxar fora de la comarca i a l’estranger.
 • Instar a la Generalitat que valori els resultats de la garantia juvenil, per saber si es compleixen els objectius plantejats.
 • Estudiar la possibilitat de recuperar els tallers ocupacionals i cases d’oficis, adequades al teixit productiu real de la comarca
 • Prioritzar i potenciar més recursos formatius i educatius per a joves sense el graduat d’escolarització secundària obligatòria :
  • Treballar per a la creació de l’escola de Noves Oportunitats.
  • Estudiar si hi ha la necessitat de més oferta de PFI-PTT (Programes de Formació i Inserció)
 • Recuperar les esmenes fetes a l’Ordenança de Convivència i Via Pública i obrir un procés de participació ciutadana.
 • Defensa dels espais alliberats i autogestionats.
 • Redefinir els premis que es donen als joves i valorar-ne la seva continuïtat.
 • Incloure la visió jove a totes les polítiques de la ciutat per treballar, a la llarga, per tal que totes les àrees entenguin a les persones joves com a elements propis i no només d’una determinada àrea.
 • Crear una pàgina web única d’informació d’interès juvenil.
 • Fer un estudi de l’estat i situació dels joves d’Olot per a conèixer la seva realitat en tots els àmbits i a partir d’aquí elaborar un Pla Local per tal de que realment compleixi amb els seus objectius.
 • Obrir el Pla Local de Joventut i fer-lo participatiu tot engegant un procés per a la seva redacció i implementació.