LGTBI+

  LGBT Flag iconHand With a Heart iconFamily Two Women iconPerson learning by reading iconShower iconGender Symbol iconIdentity Theft iconHelping Hand iconSliding Door Closet iconOld Age iconWork in Progress icon
 • Afavorir l’emancipació dels joves LGTBI amb accions proactives diverses com per exemple amb l’acompanyament en el lloguer social, per la doble dificultat que suposa.
 • Impulsar polítiques de joventut que puguin construir espais per poder expressar-se sexualment d’una forma lliure.
 • Potenciar una educació que tracti de manera adequada la realitat LGTBI.
 • Incidir en la importància, l’eficiència i el desenvolupament dels diferents plans d’igualtat municipals.
 • Treballar amb col·lectius de la comarca i crear espais per treballar problemàtiques concretes que es puguin desenvolupar en l’àmbit més local i personal.

Els 20 punts del col·lectiu Alliberem-nos:

EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ:
 • Representar les persones LGBTI de manera paritària amb el col·lectiu heterosexual i cisgènere en les comunicacions de l'Ajuntament.
 • Realitzar actes públics institucionals de suport en les dates clau en la lluita contra la discriminació LGBT-fòbica i de reconeixement de la diversitat sexual i de gènere.
 • Rebutjar públicament els actes d'LGBT-fòbia.
 • Difondre el SAI (Servei d’atenció integral a la diversitat afectivosexual i de gènere) i la l​lei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 • Dissenyar una campanya per prevenir i combatre la LGBT-fòbia en espais de proximitat, com ara la família, la feina i els centres educatius.
EN L’ÀMBIT DE LA POLÍTICA
 • Crear una regidoria d'igualtat i no discriminació que compti amb el suport de tots els col·lectius que pateixen discriminació: dones, persones LGBTI, persones racialitzades, diversitat funcional, etc.
 • Elaborar una diagnosi de la situació del col·lectiu LGBT i de la societat en relació a la diversitat afectivosexual i de gènere a la Garrotxa.
 • Impulsar un pla comarcal contra la LGBT-fòbia i pels drets LGTB.
 • Crear el Consell d’Igualtat i No Discriminació d’Olot i la comarca.
 • Consultar l'associació LGBT+ en els processos de decisió.
 • Formar el personal de l’administració municipal en diversitat afectiva, sexual i de gènere i en no discriminació LGBT.
 • Adscriure’s a la xarxa de municipis LGBT.
 • Donar suport a mocions municipals per demanar l’aprovació de normatives per promoure els drets LGBT que compten amb el suport de les associacions LGBT.
EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC
 • Eliminar la segregació per gènere en els lavabos i vestuaris per prevenir la LGBT-fòbia.
EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU
 • Utilitzar la llengua de manera inclusiva (que no exclogui el col·lectiu LGBT+ ni les dones) en els documents, formularis i registres municipals.
EN L’ÀMBIT LUDICOFESTIU
 • Promoure els espais segurs i d’atenció a les víctimes de violència masclista i LGBT-fòbia. a. Crear el punt Lila-LGBT en les Festes del Tura.
 • Donar suport al festival de l’orgull LGBT+ rural “Rebentem els Armaris”.
EN L’ÀMBIT SOCIOLABORAL
 • En els plecs de clàusules del contracte de gestió de les residències de persones majors de titularitat municipal, incloure una clàusula que obliga a la formació de tot el personal en temes LGTBI, per a la seva sensibilització i per garantir els drets de les persones LGBTI.
 • Oferir suport per a la inserció laboral de les persones trans.
 • Incloure una clàusula a favor de la igualtat LGBTI en la guia i decret de clàusules socials que afecten a totes les empreses i entitats licitadores de l’Ajuntament.