Mobilitat

  Bus iconBicycle iconWalk iconCharging Station iconCarpool iconMotorcycle Outline iconTraffic Semaphore iconTraffic Jam iconEcosia iconHandicapped icon
 • Iniciar l’estudi per a la remunicipalització de la gestió del Transport Públic d’Olot i dels pàrquings municipals.
 • Mentrestant, exigir a les companyies concessionàries el compliment de les condicions de la concessió i vetllar per la transparència de la seva gestió econòmica.
 • Ampliar i millorar la xarxa de transport públic de bus perquè doni cobertura a les necessitats de totes les veïnes del municipi.
 • Abaratir el preu del TPO, començant per estudiants i gent gran, i establir-ne la gratuïtat per a persones desocupades o sota el llindar de la pobresa. 
 • Fomentar l’ús de la bicicleta i la xarxa de carrils bici perquè connecti tots els barris entre ells i amb els carrils bici interurbans, com la via verda Olot-Girona o la via verda Olot-Santa Pau.
 • Instar a la Generalitat per introduir la Garrotxa dins el sistema tarifari territorial.
 • Millorar el transport públic entre Olot i la resta de pobles de la comarca.
 • Fomentar la mobilitat compartida entre usuàries i de baix impacte, especialment per als desplaçament als polígons i zones industrials, esportives i comercials amb les residencials.
 • Promoure iniciatives dirigides a l’ús del vehicle elèctric, el vehicle compartit i que, a més, tinguin darrere un projecte d’economia social i solidària, com Som Mobilitat.
 • Pacificació dels carrers del centre de la ciutat, reduint la velocitat de circulació en aquelles zones que s’estimi necessari.
 • Millorar les voreres i els encreuaments dels carrers de la ciutat, i en la mesura que sigui possible, vianantització dels carrers i establiment de la plataforma única que no diferencia la vorera de la calçada.
 • Ampliar la xarxa d’aparcaments de bicicletes, bicicletes elèctriques, ciclomotors elèctrics i patinets elèctrics a l’espai públic.
 • Establir plans de conscienciació i informació sobre conducció responsable, seguretat vial i prevenció d'accidents.
 • Reordenar el sistema de transport perquè potenciïn les distàncies curtes i la transversalitat, per tal de donar resposta a les necessitats de totes les veïnes del municipi.
 • Estudiar la implantació d’Àrees d’Emissions Zero entorn de centres educatius i centres sanitaris que garanteixin la reducció de l’exposició a contaminants atmosfèrics dels col·lectius poblacions més vulnerables.
 • Impulsar aparcaments dissuasoris gratuïts als afores de la ciutat connectats estratègicament a través d’autobusos llançadora.
 • Dissenyar i implementar una ciutat lliure de fums, amb domini del transport sostenible i la reducció de la mobilitat amb vehicle motor. 
 • Reduir el trànsit de vehicles intraurbà i comarcal de manera significativa.
 • Aplicar les recomanacions de la comissió del Transport Públic d’Olot, per adequar-lo millor a les necessitats de la ciutat (recorreguts, horaris, accés al Hospital d’Olot...).
 • Continuar i aprofundir la implementació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat i, en la mesura que sigui possible, revisar-lo per a fer-lo més participatiu i inclusiu.
 • Potenciar criteris per a la reducció del trànsit, l’optimització del transport públic i privat i l’ús de la bicicleta de manera prioritària, disminuint així la contaminació acústica i de l’aire.
 • Rebutjar que Olot es converteixi en un lloc de pas de mercaderies internacionals amb gran impacte ecològic. Defensar un model de variant adequat a les necessitats del territori i no als interessos econòmics internacionals.
 • Fomentar el transport públic en els esdeveniments d’oci, esportius, culturals, etc.
 • Promoure l’electrificació de la flota de vehicles de transport públic col·lectiu.
 • Estudiar la viabilitat d'establir una franja dels primers 30 minuts gratuïts a les zones blaves, per fomentar la rotació de vehicles i la compra als establiments de proximitat.