Municipalitzacions

  Empty Clipboard iconWater iconRubbish Truck iconClear Search iconSave Money iconFemale Worker iconCollaboration Female Male icon
 • Redactar un informe detallat dels contractes de concessió i externalització de serveis signats per l’Ajuntament d’Olot i ens privats que es trobin en vigor.
 • No prorrogar els serveis externalitzats a no ser que hi hagi un acord del ple municipal al respecte.
 • Replantejar el sistema de concessions que actualment hi ha a Olot.
 • Elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats valorant la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la seva municipalització, per exemple:
  • Municipalització de l'aigua.
  • Municipalització del tractament dels residus i dels serveis municipals de neteja.
  • Municipalització dels serveis sociosanitaris i de dependència.
 • Crear la figura d’un responsable de l’Ajuntament que vetlli i faci un seguiment de les concessions actualment vigents.
 • Recuperar aquelles concessions que incompleixin els seus contractes.
Beneficis de les municipalitzacions
 • Facilitar el coneixement públic de la gestió dels serveis municipals pel que fa a eficiència, qualitat i característiques de funcionament. Externalitzant, tot aquest coneixement passa a l'esfera privada.
 • Eliminar el conflicte d'interessos que es dóna en qualsevol externalització (servei públic VS guany privat).
 • Estalviar-se la càrrega del marge de benefici que reclama l'activitat privada per dur a terme qualsevol servei. Si hi ha qualsevol marge d'explotació, només es farà servir per a la reinversió, no per a l'enriquiment privat.
 • Estalviar-se el pagament de l'IVA (en les empreses 100% públiques).
 • Garantir o millorar les condicions dels treballadors.
 • Gestionar els serveis de manera més econòmica, eficient, transparent, compartida i participada pels ciutadans.