Ocupació

  CV iconJanitor iconMicroscope iconDeployment iconNurse Call iconMaintenance iconConstruction Workers iconFork Lift icon
 • Reclamar un treball digne per a tothom, per a joves, aturats de llarga durada, majors de 45 anys i persones en perill d’exclusió social incentivant les empreses que generin llocs de treball per a aquests perfils, essent l’Ajuntament un exemple en la contractació del seu personal.
 • Contemplar la creació de serveis de municipalització dels treball de cures a través de bosses de persones en situació d’atur o sense prestació que realitzi serveis de cures (infants, gent gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar) que disposin de la formació adequada per a aquestes tasques, a través de la mediació o contractació directa per part de l'administració local.
 • Afavorir l’establiment d’empreses d’R+D, afavorint també la implantació de la banda ampla al municipi.
 • Fer el seguiment del Programa de Garantia Juvenil per tal de comprovar si els objectius del propi programa es compleixen.
 • Dissenyar un pla integral de formació per a aturats, comptant amb tots els agents implicats, tenint en compte les potencialitats de la comarca i la ciutat, afavorint la creació d'iniciatives socials.
 • Estudiar la recuperació els tallers ocupacionals i cases d’oficis, adequades al teixit productiu real de la comarca.
 • Prioritzar i potenciar més recursos formatius i educatius per a joves sense el graduat d’escolarització secundària obligatòria:
  • Treballar per a la creació de l’Escola de Noves Oportunitats.
  • Estudiar si hi ha la necessitat de més oferta de PFI-PTT (Programes de Formació i Inserció)
 • Fomentar la participació de gent gran, que puguin apadrinar o mentoritzar projectes, per aportar-hi la seva experiència i visió, un llegat que no ens podem deixar perdre.
 • Potenciació i dinamització d’un servei de viver d’empreses com a centre d’acompanyament i de potenciació de nous projectes, efectuant la difusió necessària, així com el seguiment adequat de tots els projectes que passin pel viver i com una eina de promoció de la creació de noves empreses i foment de l’ocupació estable.
 • Crear projectes comunitaris d’ocupació i ocupabilitat juvenil.
 • Dissenyar un pla d’atracció d’empreses per a les zones industrials d’Olot que ara mateix estan infrautilitzades, per diversificar l’activitat econòmica de la ciutat.