Participació

  Outline of a Hand iconTechnology Lifestyle iconCustomer Insight iconConversation Bubble iconMulticast iconWoman With a Question Mark iconCoins iconBreaking News icon
 • Afavorir i potenciar els mecanismes de democràcia directa.
 • Potenciar l’organització col·lectiva i la coresponsabilitat de la població.
 • Descentralitzar l'administració, política i de recursos, per apropar les decisions a la població i possibilitar la seva participació.
 • Promoure la participació més enllà de les eleccions cada quatre anys, fomentant l'empoderament de la població.
 • Enfortir, dinamitzar i promoure l’autoorganització ciutadana com a base d’una societat de persones lliures, responsables i solidàries.
 • Impulsar programes que facin pedagogia i transmetin hàbits i valors participatius per a infants, joves i població en general.
 • Crear espais de coordinació, relació, intercanvi i impuls entre agents com ara taules específiques sobre pobresa, ocupació, habitatge, salut, cultura, educació, empresa, ocupabilitat, economia social i solidària, etc.
 • Atorgar a la població el protagonisme en els processos de control i govern municipal.
 • Implicar la ciutadania en l’anàlisi de la realitat del municipi per establir i prioritzar les seves necessitats i traçar les línies a seguir.
 • Promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l’ajuntament i fomentar el voluntariat.
 • Millorar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) perquè les persones, les entitats i els col·lectius formin part i intervinguin en els òrgans municipals.
 • Crear la regidoria de participació que treballi de forma transversal amb la resta de regidories, àrees i organismes autònoms de l’ajuntament per avançar cap a una administració més oberta i participativa en tots els àmbits possibles.
 • Sobre els plens municipals:
  • fer la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i del seu contingut
  • fomentar que la ciutadania i les entitats formulin preguntes a regidors/es dels plens
  • informar a la població dels acords presos en la junta de govern local i en els plens i el sentit del vot dels grups municipals
 • Elaborar un pressupost participatiu, sobretot en el procés d’estudi, anàlisi i reflexió previ a l’aprovació pel ple.
 • Promoure, publicar i difondre tota la informació pública sobre l’acció institucional i dels processos de participació ciutadana.