Residus

  3D House iconDisposal iconContainer Truck iconRecycle iconPlastic iconShopping Bag iconMaintenance iconFire Outline icon
 • Aprovar un Pla Local de Residu Mínim, amb participació dels diferents agents socials, polítics i econòmics, que concreti com s’aplicarà l’estratègia de Residu Mínim, en la direcció de fer obligatòria la reutilització, el reciclatge i la recuperació de materials abans que l’ús dels abocadors i la incineració.
 • Implementar el model de recollida Porta a Porta, com la forma més ràpida i efectiva d’incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva. L’objectiu ha de ser passar a obtenir una mitjana del 70% i intentar arribar a nivells del 90%.
 • Municipalitzar la recollida de les deixalles municipals o mancomunada entre diferents municipis per garantir un servei més eficaç i eficient, sobretot a mig i llarg termini, recuperant les externalitzacions del servei de recollida i tractament de residus.
 • Aplicar una fiscalitat ambiental incentivadora per a la millora de la prevenció i la recollida selectiva de residus.
 • Apostar, doncs, per taxes de residus que integrin sistemes de pagament per generació on qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com comercials i industrials.
 • Ponderar, també, el seu preu segons criteris de tarifació social (nombre de persones que viuen en la llar, la renda mitjana disponible de la unitat de convivència o l’ús de l’habitatge), establint trams diferenciats per a primeres i segones residències i per a immobles destinats al turisme.
 • Fomentar la disminució del plàstic en qualsevol tipus d’embalatge.
 • Impulsar mesures per substituir progressivament l'ús de bosses de plàstic per alternatives reutilitzables (bosses de roba, cistells, carretons...) i/o compostables, com la fècula de patata (que, a més, es produeixen a la Garrotxa i donen feina a la gent de la comarca).
 • Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes facilitant l’accés d’empreses d’economia social, cooperativa i ecològica als productes reutilitzables com roba, electrodomèstics i altres béns de consum.
 • Oposar-nos a la incineració del rebuig municipal com a mecanisme per reduir el volum de deixalles i, en canvi, apostar per adherir-nos a la campanya europea en contra de les incineradores i per l’abandonament de la crema de residus per a la generació d’energia negra no renovable.