Salut

  Hospital Symbol iconDoctor Female iconWheelchair iconSearch Property iconHospital Wagon iconToothpaste iconCalendar Clock iconNurse Hat iconCondom Used iconBreastfeeding iconInsecticide icon
 • Vetllar perquè es garanteixi l’accessibilitat universal al sistema sanitari públic.
 • Reclamar que els centres sanitaris (primària i hospitalària), salut mental i sociosanitària passin a integrar un sistema públic únic de titularitat, gestió i provisió 100% pública.
 • Instar al Departament de Salut perquè passi a gestionar directament els centres sanitaris de titularitat municipal i comarcal, mantenint els ajuntaments o consells comarcals la titularitat de les instal·lacions. Aquest canvi, posa fi a la cohabitació públic-privat, també ha de significar la dignificació de les treballadores de la sanitat (un sistema = un conveni) i acabar amb les triples llistes d'espera per visites i operacions als centres hospitalaris (CatSalut, mútues i privats).
 • Promoure una modificació legislativa que posi fi al model actual del SISCAT, inspirat en la Nova Gestió Pública i la gestió empresarial dels serveis públics, i que recuperi un accés únic al sistema sanitari per a tots i totes les usuàries.
 • Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la prevenció i cura de salut.
 • Vetllar pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de tots els professionals que hi treballen, i reclamar millores davant de les administracions competents.
 • Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Salut i l’Institut Català de la Salut a:
  • Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.
  • Fer que els serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.
 • Dur a terme activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia com a punt  clau per reduir les desigualtats de salut de classe i gènere, per la qual cosa s’haurien de posar en marxa als municipis els plans locals de salut, fent detecció de necessitats entre tots els organismes, entitats, organitzacions, potenciant l’atenció comunitària compartida
 • Crear espais de debat i d’autoorganització dels professionals de la salut.
 • Realitzar una campanya d’informació sobre el model sanitari i dels drets que hi tenim com a ciutadans/es.
 • Campanya de sensibilització i educació sanitària sobre l’ús dels serveis sanitaris.
 • Vetllar per la transparència en les llistes d’espera.
 • Vetllar pel compliment dels terminis estipulats per la llei .
 • Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les escoles i des del mateix ajuntament.
 • Treballar per millorar l’educació sexoafectiva, sobretot en els joves, incidint de forma prioritària en la vessant del gaudi i de les relacions sexoafectives sanes.
 • Treballar en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i oferint un servei d'assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat.
 • Treballar des de l’àrea de Salut Pública, en col·laboració amb Medi Ambient en la promoció de l’ús de productes nets a través de les contractacions i compres públiques.
 • Eliminar els agrotòxics, qualsevol producte contaminant del sòl i l’aigua, i els contaminants hormonals en els procediments de neteja i manteniment d’espais públics i equipaments municipals.
 • Treballar per a la millora de la qualitat de l’aire.