Seguretat

  Police Officer iconHands in a Handshake iconWall Mount Camera iconBeach Ball iconCourt Hammer icon
 • Garantir i potenciar un model de seguretat de proximitat. Una policia de proximitat, que respongui a les necessitats de les persones, que les escolti, les analitzi i ens permeti incorporar plantejaments de mediació o reparació que puguin tenir un caràcter preventiu i un seguiment en el temps.
 • Vetllar per la formació permanent al cos de la policia municipal, especialment en temes de mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat.
 • Considerar que la seguretat és una qüestió d’educació de base en valors i de mediació i per tant cal fomentar-la.
 • Promoure polítiques de convivència que vagin en el sentit de la mediació, l’acció social, la intervenció socioeducativa i comunitària, i en què la policia faci tasques de suport.
 • Garantir un model de seguretat preventiu enlloc de reactiu.
 • Replantejar l’ús de les càmeres de vigilància del centre de la ciutat.
 • Assegurar la confidencialitat i protecció de les dades de les víctimes i persones arrestades.
 • Revisar la normativa de civisme per evitar que tingui una mirada classista, basada en la por i en l’estigmatització de la pobresa i les desigualtats, que va de la mà de la privatització de l’espai.
 • Promoure la justícia gratuïta i l'assessorament en problemàtiques jurídiques.