Solidaritat i cooperació

  Dove iconAfrican Union iconHands in a Handshake iconRoad Closure iconDebt iconAnti Trump iconAvatar Woman icon
 • Donar suport a polítiques de cooperació i solidaritat que vagin encaminades a denunciar les injustes polítiques econòmiques, socials i nacionals d'arreu del món i a enfortir el moviment popular que des d’aquests països combat aquestes mateixes injustícies.
 • Destinar el 0,7% del pressupost municipal a la cooperació internacionalista.
 • Potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles, universitats, centres de treball, especialment els que depenen del sector públic.
 • Donar suport i continuïtat amb accions concretes a la Moció presentada per les entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i aprovada que declara Olot municipi de cultura de pau.
 • Avalar les 25 propostes de la Fundació per la Pau per promoure la cultura de pau, la resolució pacífica dels conflictes i el desarmament des dels Ajuntaments
 • Impulsar processos d’agermanament entre institucions, centres escolars, associacions de veïns…
 • Denunciar sempre i arreu el bloqueig genocida a tots els pobles que en són víctimes.
 • Demanar l’abolició del deute extern i reivindicació del deute ecològic, social i històric del nord respecte al sud. Impulsar auditories sobre el deute i que siguin reconegudes per la comunitat internacional. Integració d’aquesta reivindicació en les campanyes contra el pagament del Deute imposat.
 • Treballar per la dissolució de l´OTAN i de l’actual model UE per ser institucions militaristes, i defensores dels interessos de l´imperialisme i capital.
 • Establir campanyes informatives i de rigor sobre els greus efectes de la UE a casa nostra: MAT- Línia Molt Alta Tensió, CIES- Centres Internament Estrangers, la  crisi, la negació de drets socials, laborals i econòmics bàsics, el pagament del deute, etc. )
 • Desvincular i denunciar la vinculació del moviment de solidaritat i cooperació amb l’empresa privada.
 • Denunciar la vulneració dels Drets Humans que pateixen les dones a nivell internacional des d’una visió Feminista Internacionalista.