Teixit associatiu

  Google Groups iconSafety Collection Place iconMeeting Room iconEvent iconTeamwork iconJoin iconWorking With a Laptop iconHula Girl iconUrban icon
 • Potenciar els casals, ateneus i altres espais públics com a punts de trobada per tal que les veïnes i veïns hi realitzin les seves aficions o comparteixin interessos comuns. Fomentar-ne l’autogestió i l’organització d’activitats de tot tipus.
 • Creació d'un centre d'entitats municipal, tal com reclamaven 30 entitats i associacions.
 • Crear una taula d’entitats com a espai per facilitar la millora del teixit associatiu en tots els aspectes, així com el foment de l’associacionisme que sorgeixi de demandes reals i interessos comuns. Aquesta taula serviria per:
  • Fer propostes a l’Ajuntament
  • Crear agenda d’actes conjuntes
  • Generar espai de confiança
 • Convertir el pla estratègic de subvenció en un Pla d’entitats que ofereixi convenis en forma d’aportació econòmica, cessió d’infraestructura, assistència tècnica dels serveis de l’ajuntament, formació, etc. i que tinguin a veure amb prioritzar el treball voluntari, la solidaritat, la promoció de la cultura popular, l’enfortiment del teixit associatiu i l’autoorganització.
 • Enfortir, dinamitzar i promoure l’autoorganització ciutadana com una de les bases principals per a la construcció d’una societat de persones lliures, responsables i solidàries.
 • Consolidar un teixit associatiu viu, conformat per entitats dinàmiques, democràtiques i independents, que sigui capaç d’arribar a la gent no associada a partir de projectes basats en necessitats reals.
 • Articular un teixit associatiu i popular feminista, que generi l’empoderament de les dones i que ajudi a promoure, facilitar i desplegar les més àmplies aliances feministes al municipi.
 • Potenciar l’empoderament popular a través de les entitats, facilitant la iniciativa i l’organització ciutadanes com a principals eines de transformació municipal. 
 • Donar suport a entitats i associacions a través d’informació clara i transparent de com poder gestionar una entitat evitant paternalismes que condicionin l’experiència.
 • Agilitzar la burocràcia mitjançant portals físics i virtuals que permetin una gestió més eficient per part de les entitats i una consulta més ràpida a la ciutadania.
 • Oferir a les entitats que disposen de carrosses, un local municipal que no estigui supeditat a haver de participar de manera forçosa a la batalla de les flors de les Festes del Tura.
 • Impulsar obertament l'autoorganització social i l'associacionisme mitjançant l'alliberament d'espai urbà, com casals d'entitats autogestionats, i oferir tots els recursos i facilitats possibles a les entitats culturals del municipi perquè puguin desenvolupar les seves activitats.