Transparència i govern obert

  Calendar With Clock iconCashbook iconDebt iconBeginner iconInvestment Portfolio iconSearch Folder iconAgreement icon
 • Posar en marxa criteris d'administració transparent, desburocratitzada, àgil i eficaç que abandoni completament el neoliberalisme, l’especulació i la privatització, orientada als serveis públics, desvinculada dels interessos clientelars i de les elits.
 • Aplicar a curt termini i de forma exhaustiva els criteris de transparència institucional dictats pels organismes internacionals: dades de caràcter públic i accessibles de forma clara i ràpida mitjançant la utilització d’eines i portals Open Data.
 • Fer públic l’estat del deute, despeses i ingressos municipals, i que estiguin a l’abast de tota la població, en suports gràfics i que se’n faci la publicitat corresponent perquè arribi a totes les persones del municipi.
 • Simplificar les estructures municipals, conjuntament amb una auditoria de les empreses público-privades contractades pel consistori.
 • Deixar constància dels sous i de les duplicacions de càrrecs dels membres del consistori.
 • Presentar anualment les declaracions de renda dels regidors i la declaració de despeses i ingressos dels partits polítics municipals.
 • Establir mecanismes de control econòmic de l’ajuntament a través de l’auditoria ciutadana.
 • Facilitar la comprensió, difusió i accessibilitat de la informació institucional i legislativa que afecti a la nostra ciutat, tant la derivada del nostre consistori com les provinents de organismes nacionals o supranacionals.
 • Garantir la transparència absoluta pel que fa a les subvencions i al procediment per concedir-les.
 • Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
 • Contractació legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.