Turisme

Vegan Shoes iconWay iconEarth Element iconCycling Mountain Bike iconInnovation iconImage Editing icon
  • Fer partícip a la població del disseny d’un model turístic sostenible amb el medi i amb la seva quotidianitat.
  • Estudiar l’impacte sobre el patrimoni natural que ha tingut la massificació turística dels darrers anys a la ciutat.
  • Entendre el turisme responsable com un eix econòmic important per a la ciutat d’Olot,  des d’un punt de vista sostenible amb el territori.
  • Conscienciar de la peculiaritat de la ciutat d’Olot dins d’un Parc Natural, pel que fa al model turístic que es vulgui tenir.
  • Replantejar el model de turisme puntual i massiu de fires, puntual en el calendari, per tal d’anar a un model més sostenible de turisme de llarga durada: un turisme vinculat als festivals, a la cultura, a l’entorn, al medi ambient, a la gastronomia, però adequat al ritme i a la capacitat real de la ciutat.
  • Vincular la ciutat i el seu model turístic amb els agents turístics de la comarca i supra-comarcals, per tal de vetllar conjuntament per a la sostenibilitat del turisme en relació als beneficis que se’n deriven i a la sostenibilitat dels valors del territori (paisatge, cultura, gastronomia, mobilitat, etc.).
  • Donar suport a les iniciatives de petita escala que introdueixin innovacions positives en el model turístic de la ciutat.
  • Posar l’accent a la Fira de Sant Lluc, per tal de recuperar els seus orígens de ser i adaptar-los al present, buscant l’originalitat de la Fira en relació a la profusió de fires.
  • En oposarem fermament a grans projectes que sota el pretext d'impulsar el turisme destrueixen el territori i n’alteren el paisatge, com per exemple l’actual projecte d’Espai cràter.