Barris i urbanisme

  City iconBench iconNature iconSchool Building iconGrowth Graph iconWalk iconShop iconNo Entry iconSeesaw iconAbandoned House iconPiazza icon
 • Prioritzar i instar a la rehabilitació per davant de la nova construcció.
 • Defensar un model de ciutat compacta, mediterrània i diversa, amb barris dinàmics, racionalitzant el consum del sòl i protegint les àrees no urbanitzables, que redueixin el consum de matèria i d’energia.
 • Revisar Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), que data de 2003, una època de creixement frenètic i desorbitat, apostant sobretot per:
  • la participació i implicació ciutadana
  • la contenció urbanística i decreixement en els perímetres de la ciutat
  • l’equitat i ús integrador de l’espai
  • la garantia dels drets a l’habitatge i a un espai públic de qualitat
 • Apostar per planificar a través de creixements limitats a les necessitats reals i deixar d’especular amb expectatives de creixements inassolibles.
 • Posar en valor la plaça com a espai de trobada i d’interrelació en tots els barris de la ciutat d’Olot.
 • Recuperar bancs entesos i concebuts com a espais de trobada i convivència, així com en d’altres espais públics de la ciutat, apostant sempre pels bancs col·lectius i no pas les cadires individuals i en zones arbrades protegides del sol.
 • Fomentar la construcció o instal·lació de lavabos públics al centre de la ciutat.
 • Aturar el procés de pavimentació i impermeabilització dels sòls i consolidar el model d’ampliació de zones verdes.
 • Apostar per un model de disseny urbanístic adaptat a les necessitats quotidianes del dia a dia de les persones, evitant les places dures, sense ombres i espais desèrtics i poc acollidors.
 • Introduir criteris socials, ecològics i sostenibles a l’hora d’urbanitzar els espais públics.
 • Simplificar l’accés al nucli urbà repensant l’espai públic donant prioritat al vianant i a la mobilitat amb transport públic col·lectiu.
 • Desclassificació urbanística d’aquelles àrees d’importància ambiental o territorial: sectors rics agraris, zona amb arquitectura de pedra seca, zones amb rierols rics en biodiversitat,etc.
 • Revisar i modificar conjuntament amb els veïns i veïnes del Barri Vell i les diferents entitats d’Olot el Pla d’usos del Firal i de totes les places del centre d’Olot.
 • Situar taulers urbans d’escacs per incentivar que la gent baixi a als parcs de les ciutats a jugar amb els seus fills o amb altres persones.
Regeneració del Barri Vell
 • Recuperar el valor social i cultural del barri, recuperant la memòria dels carrers del barri vell, del oficis i la seva gent.
 • Revitalitzar el teixit comercial:
  • Convertir els locals comercials buits en espais de transició mentres no s'iniciï cap activitat comercial. (exposicions art, activitats artesanes, espais de treball…).
  • Restringir el trànsit, deixant pas únicament a veïns i vehicles de càrrega i descàrrega.
  • Potenciar l’obertura d’establiments més enllà de la plaça major.
 • Millora urbanística:
  • Aprofundir, intensificar i prioritzar determinades aquelles accions del PIAM del Barri Vell que tinguin més implicació amb els veïns i les veïnes, el petit comerç, els propietaris dels immobles i aquelles altres entitats olotines que hi vulguin participar.
  • Elaborar un cens de l’estat dels immobles del barri per fer front a la degradació i poder establir un ordre de prioritats en futures actuacions.
  • Incrementar les sancions per desatenció en la conservació dels immobles.
  • Estudiar la possibilitat d’apropiació municipal d’aquells edificis els quals hagi quedat demostrat ser clarament desatesos pels seus propietaris.