Com funciona l'Ajuntament d'Olot?

Qui governa?

Govern: CiU (9) i PSC (3).

Oposició: ERC (5), CUP (3) i OeC (1).


Com s'organitza l'Ajuntament?

Junta de Govern Local: el formen l'alcalde i 7 regidors (6 de CiU i 1 del PSC).

Ple de l'Ajuntament:
    - Junta de Portaveus (s'hi aprova l'ordre del dia)
    - Comissió informativa (teòricament, s'hi amplia la informació, però a la pràctica ens fan esperar alguns dies més per rebre-la)
    - Ple de l'Ajuntament (hi tenen dret a veu i vot els 21 regidors)


Quins altres organismes té l'Ajuntament?

  • 4 organismes autònoms propis
IMEJO (Institut Municipal Educació i Joventut d’Olot)
IMPO (Institut Municipal Promoció d’Olot)
IMCO (Institut Municipal de Cultura d’Olot)
IMELO (Institut Municipal Esports i Lleure d’Olot)

  • 1 empresa municipal 
GUOSA (Gestora Urbanística Olotina S. A.)


De quins consorcis forma part l'Ajuntament?

  • 2 consorcis
CASG (Consorci d’acció Social de la Garrotxa)
SIGMA (Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa)


On té representació la CUP Olot?

  • Amb dret a veu però sense vot:
Junta de l'IMPO
Junta de l'IMCO
Junta de l'IMELO

  • Amb dret a veu i vot:
Junta general del CASG
Junta general del SIGMA
Consell d'administració de GUOSA
Comissió Especial de Comptes
Consell Rector de la Fundació Hospital Sant Jaume
Consell Rector de la Fundació Privada Museu dels Sants
Comissió de seguiment del PAES (Pla d'Acció per l'Energia Sostenible)
Comissió de seguiment del PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible)
Pàgina d'inici